هزینه خدمات ترجمه زبان

هزینه خدمات ترجمه زبان های مختلف بسته به نوع کشور با زبان انگلیسی متفاوت می باشد. در ادامه خدمات ترجمه تخصصی مدیران سیما روی انواع زبان های مختلف برای هر صفحه استاندارد 250 کلمه را برای شما لیست کرده‌ایم.

هزینه خدمات ترجمه زبان

در حال حاضر خدمات ترجمه زبان به صورت روسی به فارسی و بلعکس، انگلیسی به فارسی و بلعکس، عربی به فارسی و بلعکس، ترجمه زبان فرانسه به فارسی و بلعکس، ترجمه زبان آلمانی به فارسی و بلعکس، ترجمه زبان  چینی به فارسی و بلعکس، ترجمه ترکی به فارسی و بلعکس، ارمنی به فارسی و یلعکس، کره‌ای به فارسی و بلعکس، ایتالیایی به فارسی و بلعکس و غیره مطابق جدول زیر انجام می‌شود.

مطلب پیشنهادی : دیجیتال مارکتینگ چیست؟

لیست قیمت ترجمه زبان ها به ازای هر یک صفحه با چگالی 250 کلمه

 

زبان مبدا به مقصد

کیفیت ترجمه

هزینه ترجمه

هزینه ترجمه آلمانی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

42500 تومان

هزینه ترجمه فارسی به آلمانی

ترجمه تخصصی ویژه

52500 تومان

هزینه ترجمه فرانسه به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

17500 تومان

هزینه ترجمه فارسی به فرانسه

ترجمه تخصصی ویژه

27750 تومان

هزینه ترجمه ایتالیایی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

36250 تومان

هزینه ترجمه فارسی به ایتالیایی

ترجمه تخصصی ویژه

42500 تومان

هزینه ترجمه عربی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

16250 تومان

هزینه ترجمه فارسی به عربی

ترجمه تخصصی ویژه

22500 تومان

هزینه ترجمه اسپانیایی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

42500 تومان

هزینه ترجمه فارسی به اسپانیایی

ترجمه تخصصی ویژه

52500 تومان

هزینه ترجمه ترکی استانبولی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

22500 تومان

هزینه ترجمه فارسی به ترکی استانبولی

ترجمه تخصصی ویژه

27750 تومان

هزینه ترجمه روسی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

27750 تومان

هزینه ترجمه فارسی به روسی

ترجمه تخصصی ویژه

36250 تومان

هزینه ترجمه چینی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

65000 تومان

هزینه ترجمه فارسی به چینی

ترجمه تخصصی ویژه

90000 تومان

هزینه ترجمه هلندی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

65000 تومان

هزینه ترجمه فارسی به هلندی

ترجمه تخصصی ویژه

90000 تومان

هزینه ترجمه ژاپنی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

65000 تومان

هزینه ترجمه فارسی به ژاپنی

ترجمه تخصصی ویژه

90000 تومان

هزینه ترجمه کره ایی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

65000 تومان

هزینه ترجمه فارسی به کره ایی

ترجمه تخصصی ویژه

90000 تومان

هزینه ترجمه ترکی آذربایجانی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

22500 تومان

هزینه ترجمه فارسی به ترکی آذربایجانی

ترجمه تخصصی ویژه

27750  تومان

هزینه ترجمه سوئدی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

65000 تومان

هزینه ترجمه فارسی به سوئدی

ترجمه تخصصی ویژه

90000 تومان

هزینه ترجمه اردو به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

42500 تومان

هزینه ترجمه فارسی به اردو

ترجمه تخصصی ویژه

52500 تومان

هزینه ترجمه رومانیایی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

65000 تومان

هزینه ترجمه فارسی به رومانیایی

ترجمه تخصصی ویژه

90000 تومان

هزینه ترجمه ارمنی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

42500  تومان

هزینه ترجمه فارسی به ارمنی

ترجمه تخصصی ویژه

52500 تومان

هزینه ترجمه پرتقالی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

65000 تومان

هزینه ترجمه فارسی به پرتقالی

ترجمه تخصصی ویژه

90000 تومان

هزینه ترجمه کردی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

27750 تومان

هزینه ترجمه فارسی به کردی

ترجمه تخصصی ویژه

36250 تومان

هزینه ترجمه پشتو به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

27750 تومان

هزینه ترجمه فارسی به پشتو

ترجمه تخصصی ویژه

36250 تومان

هزینه ترجمه دری به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

27750 تومان

هزینه ترجمه فارسی به دری

ترجمه تخصصی ویژه

36250 تومان

هزینه ترجمه هندی به فارسی

ترجمه تخصصی ویژه

65000 تومان

هزینه ترجمه فارسی به هندی

ترجمه تخصصی ویژه

90000 تومان


 

دیدگاه خود را ثبت کنید