محصول من را نخرید!

محصول من را نخرید! چه جمله عجیبی است! به نظر شما اگر بخواهید یک محصول یا خدماتی را معرفی کنید، این جمله را برای مشتری خود به کار می برید یا خیر؟ آیا اصلا استفاده از این کلمات درست است یا خیر؟

محصول من را نخرید! در اصل همان مقایسه محصول است. اما تیپ و ظاهر کلمه کمی عجیب شده است. رسمی نیست یا ادبی شاید به نظر نیاید.

استفاده از برخی کلمات در معرفی محصول و خدمات شاید عجیب باشد، اما ارزش امتحان کردن را دارد. چرا که به مشتری می گوید: خوب فکر کن بعد محصول منو خواستی بخر یا نخر. ( روانشناسی مخاطب )

تکنیک های بازاریابی در دیجیتال مارکتینگ

همیشه استفاده از کلمات و جملاتی که تکراری و عمومی بوده است، استفاده از آنها در برخی محصولات و خدمات جوابگو نیست.

بر اساس همین روش، استفاده از کلمات ابداعی، برای بیان جملات و واژه‌ها که خاص باشند در جذب مخاطب برای مطالعه مطلب شما حتی اگر آن را نخواهد مناسب است.

مشتری حق دارد مقایسه کند.

مقایسه محصول از ابتدای خلقت در خرید محصول کاربرد داشت.

مقایسه محصول کمک بسیار خوبی برای مشتری از بین انتخاب یک محصول از بین چند محصول مشابه می باشد.

دیدگاه خود را ثبت کنید