1. مشاور و پشتیبان خوب و امین برای مشتریان باشیم.
  2.  مشتری را عامل بقاء و رشد خود می دانیم.
  3. در انجام خدمات حرفه ای خود صادق و درستکار هستیم.
  4.    همواره خود را امین مشتریان قرار داده و نسبت به اطلاعات ایشان امانت دار می باشیم.
  5. همواره در شفاف سازی محدوده ی خدمات ارائه شده به مشتری کوشا هستیم.
  1. سعی در ایجاد سازمانی داریم که کارکنان به حضور در آن افتخار نمایند.
  2.  در قراردادهای فیمابین احساس مسئولیت متقابل می نماییم.
  3. خوش روئی ،خوش قولی، رعایت کامل ادب ، احترام ، عدل و انصاف در گفتار ، کردار و پندار را بر خود فرض می شماریم.
  4.   نظم ، آراستگی ، وفاداری ، امانتداری ، راز داری ، مسئولیت پذیری و دقت در بهره گیری از اموال و منافع شرکت را لازمه ادامه فعالیت خود می پنداریم .
  5. زمان گوهر گرانبهاست برای وقت خود و مراجعان ارزش قائل بوده و از تاخیر در امور پرهیز می نمائیم .

قبل از ارایه پیشنهاد و قبول هر نوع سفارش با توجه به فاکتور "پول برای ما مهم نیست" اطلاعات لازم را در اختیار مشتریان قرار می دهیم.

قبل از هر گونه ارایه خدمات و کاره خدمات مشاوره رایگان را قرار دادیم. بر اساس صداقت و تعهد به عمل و وظیفه انجام کار را شروع می کنیم.