ما هیچ نیازی به پول شما نداریم.

ما هیچ نیازی به پول شما نداریم. جمله ای که شاید برای اولین بار در فضای مجازی به این کلمه پر از ابهام برخورد کردید؟

ما در مدیران سیما برای انجام خدمات خود محدودیت هایی در نظر گرفتیم که لازم است تمام مشتریان و کارفرمایان عزیز توجه لازم را داشته باشند.

ما هیچ نیازی به پول شما نداریم.

در ابتدای شروع به کار مدیران سیما، برای ایجاد یک خلاقیت در شروع کسب و کار در حوزه تولید محتوا اصول فعالیت دیگر همکاران و دوستان مشابه در زمینه تولید محتوا را در سرلوحه کار خود قرار ندادیم.

در منشور خدماتی مدیران سیما کلمه ای به نام اهمیت پول برای خدمات حذف و جای خود را به تولید محتوای با کیفیت متناسب با فرمایش کارفرما و مشتری داد.

مشتریان ثروتی تمام نشدنی هستند. اما پول تمام شدنی است. ما در تمام خدمات و فعالیت های مرتبط با کاره خود روی کیفیت با الگوی سرعت، دقت و مهارت بر پایه تحلیل نیاز مخاطبان تمرکز کردیم تا به بهترین شکل ممکن به انجام برسانیم.

قیمت گذاری خدمات مدیران سیما
قیمت گذاری در مدیران سیما بر اساس کیفیت محتوا و نوع کاره مشخص می شود.

قیمت گذاری خدمات مدیران سیما

قیمت هایی که برای خدمات در نظر گرفته شده است. صرفا دلیل مشوق برای اعضای تیم در ایجاد انرژی و قدرانی از آنها نسبت به انجام خدمات در فعالیت تیم می باشد.

مدیران سیما هیچوقت برای دریافت کاره از مشتریان خود درخواست پول نمی کند.

حتی با ارایه قیمت های پایین توقع گرفتن کار را نخواهیم کرد. معتقدیم مشتری با فهم و آگاه بهتر از مشتری با تفکر مالی می باشد.

لذا کارهای ما به صورت نمونه در بخش نمونه کار نشان‌گر کیفیت خدمات ما می باشد. می توانید قبل از سفارش کاره بعد از مشاهده کیفیت و نمونه کار نسبت به سفارش کاره اقدام نماید.

روش های تولید محتوا در مدیران سیما
ما در مدیران سیما محتوای تولید شده را از نظر کیفیت بر اساس گوگل و مخاطب بصورت برد برد تقسیم می کنیم.

روش های تولید محتوا در مدیران سیما

تولید محتوا در مدیران سیما، بصورت دقیق و بر اساس اصول ویراستاری، مخاطب محوری و گوگل فرند تولید می شود.

پس اگر مدیران سیما را لایق ارایه خدمات تولید محتوا متناسب با رشته و حوزه فعالیت خود مناسب می دانید از خدمات مدیران سیما برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنید.

ابتدا تحقیق، بررسی و مطالعه کنید. سپس تصمیم به استفاده از خدمات مناسب بگیرید.

تاکید می شود ما هیچ نیازی به پول شما نداریم.

ما برای کمک به شما در امر مدیریت وب سایت خدمات رایگان مشاوره قرار دادیم. می توانید با شماره های پشتیبانی هر نوع سوال در مورد نوع خدمات را پرسش و پاسخ بگیرید.

دیدگاه خود را ثبت کنید